top of page

KATILIMCI PROFİLİ

EGE TARIM FUARI  –TARIM, SERA VE HAYVANCILIK FUARI ÜRÜN GURUPLARI

•    Traktörler, biçerdöverler, römorklar
•    Tarım alet ve makineleri
•    Tohum, fide, fidan ve bahçecelik
•    Gübre sektörü
•    Tarım ilaçları
•    Süt ve et üretim endüstrisi ve tüm teknik gereçler
•    Tarım makinaları yan sanayi
•    Tarımsal kimya ürünleri
•    Organik tarım sektörü
•    Zirai ilaçlar, zirai ilaçlama makineleri
•    Bahçe ekipmanları
•    Sulama alet, makina ve sistemleri
•    Seracılık ekipmanları
•    Seracılık
•    Süs bitkileri
•    Meyve ve sebze üreticileri ve satıcıları
•    Ambalaj sektörü
•    Meteorolojik ölçüm sistemleri
•    Toprak ölçüm sistemleri
•    Tarımsal laboratuvar cihazları
•    Özel topraklar
•    Sektörel yayınlar
•    Tarım ile ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar,odalar, dernekler, kooperatifler ve birlikler.
•    Bankacılık
•    Hayvancılık ile ilgili tarım alet ve makinaları
•    Hayvancılık aletleri yan sanayi
•    Hayvancılıkla ilgili tohum firmaları
•    Veterinerlik ilaçları
•    Yem sektörü
•    Hayvancılık ekipmanları
•    Canlı hayvan teşhiri
•    Hayvan çiftlikleri kurma firmaları
•    Süt ve et endüstrisi ve ekipmanları
•    Mandıracılık teknolojileri
•    Süt ve et ürünleri
•    Ambalaj sektörü
•    Süt ve et analiz cihazları ve sektörü
•    Bankalar
•    Et ve süt sığır, koyun ve keçi ırkları (saanen,ankara),ıslah ve yetiştirme programları
•    Üreme teknolojileri, soy kütüğü sistemi
•    Embriyo, sperma ticareti ve pazarlaması
•    Damızlık hayvan ticareti
•    Hayvan sağlığı ve hijyen
•    Koruyucu hekimlik ve sürü sağlığı
•    İlaçlar ve aşılar
•    Laboratuvar ve veteriner cihazları
•    Hayvan barınakları planlama ve ekipmanları
•    Katı ve sıvı gübre işleme, depolama, dağıtma ve arıtma sistemleri, suluklar
•    Hammadde üretimi ve yem depolama
•    Yem bitkileri ziraati
•    Yem hazırlama ve kırma makineleri
•    Yem depolama -silolar-silaj örtüleri
•    Yem fabrikası kurulum sistemleri
•    Sağım ve soğutma teknolojisi
•    Otomatik süt sağım sistemleri
•    Sağım odaları
•    Temizlik ve dezenfeksiyon sistemleri
•    Süt tankları ve soğutma üniteleri
•    Kesim sistemleri ve muhafaza
•    Hayvan nakil araçları ve nakil servisleri
•    Yem taşıma römorkları
•    Tank ekipmanları
-  Süt tankı
-  Süt depolama tankları
-  Süt alım tankları
-  Süt soğutma tankları
-  Yatay silindirik süt soğutma tankı
-  Yarım silindirik süt soğutma tankı
-  Süt taşıma tankları
-  Süt taşıma tankerleri
•    Hayvancılık ile ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar,
Odalar,dernekler, kooperatifler ve birlikler

bottom of page