top of page

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Dünyadaki bu stratejik olguya bağlı olarak Türkiye'mizde de söz konusu gelişmeleri Orion Fuarcılık A.Ş. olarak uzun yıllar öncesi hissettik ve öngördük.

Ülkemizde tarım ve hayvancılık sektörünün taşıdığı büyük potansiyeli kamuoyuna daha iyi anlatabilme araçlarından birisinin ticari fuarlar olduğuna hiç kuşku yok. Bu çerçevede Orion Fuarcılık A.Ş. Türkiye’de en iyi tarım ve hayvancılık fuarlarını yapabilmek için 1986’da yola çıktı. Aradan geçen 34 yıl içerisinde firmamız hep bu sektörel bilinç çerçevesinde sürekli yenilikçi ve dinamik bir çizgi izlemeye çalıştı. Bugüne gelindiğinde ise Orion Fuarcılık A.Ş. İzmir ve Denizli’de başarıyla gerçekleştirdiği sektörel fuar organizasyonları ile Ege Bölgesi ağırlıklı çalışmalar yapmanın ötesinde ulusal ölçekte kendini kanıtlamış ticari bir kuruluştur.

VİZYONUMUZ

- Fuarcılık organizasyonlarındaki başarısını ulusal ve uluslararası platformlarda devam ettirerek  dünyanın sayılı fuarları arasında yer almak.

- Bir yandan ulusal diğer yandan uluslararası alanda firmamızın bugüne kadar göstermiş olduğu kurumsal prestij ve kalite ilkelerinin sürekliliğini sağlamak. Önümüzdeki yıllar içerisinde tarım ve hayvancılık alanındaki küresel gelişmeleri de özümseyerek uluslararası olma niteliğini özellikle ön plana çıkartmak.

- Firmamızın misyonu içerisinde yer alan “sektörel çözüm ortağı olma" özelliğini bundan sonrası için de gerek ulusal, gerek uluslararası çerçevede titizlikle devam ettirmek.

bottom of page